HISTORIA LABORATORIUM

  • 1994 - otwarcie laboratorium analitycznego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55, wraz z punktem pobrań w Ząbkach przy ul. 3-go Maja
  • 1994 - przeniesienie laboratorium do Ząbek.
  • 1997 - rejestracja pod nazwą Prywatny Zakład Opieki Zdrowotnej MULTI-LAB Ząbki ul. 3-go Maja 14.
  • 2002- otwarcie nowej własnej siedziby w Ząbkach przy ul. Orlej 20/3.
  • 2004 - rozbudowa laboratorium i otwarcie nowego stanowiska do pobierania krwi