przygotowanie do pobrania krwi

POBIERANIE KRWI
Po pobrania krwi do badań Pacjent powinien zgłosić się
  • w godzinach porannych od 7.00 – 10.00 – do badań rutynowych dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyników badań
  • na czczo (12 godzin od ostatniego posiłku)
  • po przespanej nocy
  • po odstawieniu leków i preparatów witaminowych (za zgodą lekarza) – ze względu na interferencje biologiczną i analityczną leków
  • w dniu poprzedzającym badanie ograniczyć wysiłek fizyczny, gorące kąpiele i stosować normalną dietę
  • pacjent przychodzący do laboratorium przed pobraniem krwi powinien odpocząć przez co najmniej 15 minut
Dopuszcza się pobranie krwi bez zachowania powyższych zaleceń, ale tylko dla nielicznej grupy badań, lub na wyraźne zlecenie lekarza.