Przeciwciała SARS-Cov-2 IgG ilościowo

Obraz: 

Wykonujemy test wykrywający przeciwciała wirusa SARS-CoV-2 (wywołujący chorobę COVID-19)

w klasie IgG, metodą chemiluminescencji na analizatorze Alinity firmy Abbott.

Test można wykorzystać do oceny reakcji immunologicznej organizmu na kontakt z wirusem SARS-CoV-2 w celu wykrywania swoistych przeciwciał IgG, których obecność jest pomocna w określeniu odporności, a także potwierdza przebyte zakażenie.

Test ten jest także przeznaczony do oceny statusu
odpowiedzi immunologicznej, dzięki ilościowemu oznaczaniu
przeciwciał IgG przeciwko domenie wiążącej receptor białka
szczytowego (S, ang. spike) wirusa SARS-CoV-2.

Test ten jest także przeznaczony do oceny statusu odpowiedzi immunologicznej, dzięki ilościowemu oznaczaniu przeciwciał IgG przeciwko domenie wiążącej receptor białkaszczytowego (S, ang. spike) wirusa SARS-CoV-2.

wróć