INFORMACJE DLA FIRM

  • Od wielu lat współpracujemy z kilkudziesięcioma poradniami, ZOZ-ami, gabinetami lekarskim i innymi laboratoriami dla których wykonujemy badania diagnostyczne.
  • Aktywnie uczestniczymy w szkoleniach ich personelu w zakresie poprawy jakości oraz najnowszych możliwości diagnostycznych.
  • Zaopatrujemy je na nasz koszt w wysokiej jakości materiały niezbędne do pobrań krwi, moczu, wymazów i innych materiałów, pamiętając, że jakość pobrań krwi ma istotny wpływ na końcowy wynik analiz.
  • Pobrany materiał odbieramy od zleceniodawców sami, aby zapewnić prawidłowe warunki transportu.
  • Wyniki w przypadkach CITO i na życzenie odsyłamy faksem lub przesyłamy wyniki na pocztę elektroniczną. 
  • Jesteśmy firmą usługową, a nasi klienci zawsze maja rację.
  •  Aktywnie uczestniczymy w akcjach promujących badania profilaktyczne.